Hem

Nationellt nätverk för migration och hälsa.

Tidigare - IFAS - Intresseföreningen för hälso-och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter

Nationellt nätverk för migration och hälsa är en nationell intresseförening för all personalsom arbetar med asylsökande och migranter inom hälso- och sjukvård samt tandvård.


I december 2021 beslutades att föreningen skulle byta namn till Nationellt nätverk för migration och hälsa namnet blev slutgiltigt när förslaget gick igenom vid årsmötet 2022. Sedan april 2023 är föreningen även en del av Svensk Sjuksköterskeförening. Föreningen kommer fortsatt att vara sin egen och är mån om att samla alla olika yrkesgrupper för bästa möjliga erfarenhetsutbyte.


Styrelsen har under 2022 startat upp en behovsanalys för att se hur vi på bästa sätt kan utbyta erfarenheter mellan medlemmarna.

Har du idéer gällande detta så är du väldigt välkommen att höra av dig till någon av oss som är med i styrelsen!Karin Sundkvist 

Ana Hagström 

Britt Axelsson 

Elisabeth Olsson 

Lau Dahlgren Ekegren

Charlotta Arwidsson

Linnea Solden Lindström              


Medlemsskap


Årsavgiften är: 100:-/person/år. Insätts på pg 1165997-6. Skriv ditt namn under meddelanden. Genom inbetalning av medlemsavgiften så godkänner du att styrelsen sparar dina uppgifter enligt GDPR. Uppgifterna sparas endast så länge du är medlem och endast i syfte att upprätthålla en medlemslista för utskick och inbjudningar. När inbetalningen är gjord, vänligen maila kassör eller ordförande så att vi har din e-postadress (och gärna arbetsplats om du vill):


Ordförande - karin_sundkvist@hotmail.com 

Kassör - ana.hagstrom@ki.se