AktuelltIFAS

Intresseföreningen för asylsjukvård

Tema för IFAS konferens 2019 var:

Hälsans påverkan på Integrationen.


         Styrelsen för IFAS har regelbunden kontakt under verksamhetsåret 2019/2020 och det planeras inte för en konferens i Stockholm under denna tid.


2019 års konferens innehöll detta:


Så här var program för den 10 oktober

08.30 Välkomna och presentation

08.45 - 10.15 Läkare utan gränsers arbete; Premigrations situationen runt Medelhavet - Nordafrika. Kommunikatör Karin Ekholm.

10.15 - 10.30 Fika 

10.30 - 11.30 Möten med kvinnor som överlevt könsstympning. Elisabeth Ubbe leg Barnmorska, författare till boken Kvinnlig könsstympning.

11.30-12.00 Kommunens ansvar vid vidarebosättning och anvisning, Tove Eriksson från Österåker

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 Screening psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända - tillämpning av Refugee Health Screener(RHS-13) för att mäta symptom på depression, stress vid Hälsoundersökningar. Sara Delilovic, PhD-student Karolinska Institutet och centrum epidemologi och samhällsmedicin, Ana Hagström Sjuksköterska och handläggare, Centrum för Epidemilogi o Samhällsmedicin och Transkulturellt Centrum.

14.00 - 14.30 Må bra med kultur. Joacim Larsen Projektledare Akademiskt primärvårdscentrum och högskolelektotor Röda Korsets Högskola.

14.30 - 15.00 FIKA

15.00 - 16.30 Presentation av varandra. Erfarenhetsutbyte;

  • Provtagning på barn Micaela Seinegård o Britt Axelsson Region Kalmar.
  • Implementering av barnkonventionen i Hälsoundersökningen VidaAnne Torlöv Region Sörmland.
  • Barn som anhörig - rätten till tolk. Britt Axelsson Region Kalmar.


18.30 Gemensam aktivitet med middag. Gute köttrestaurang, grill o bistro.


Temadiskussion ; Hur arbetar vi vidare för jämlik hälsa för asylsökande och nyanlända migranter?

Dela erfarenheter av samverkan mellan myndigheter.


Program 11 oktober

08.30 - 10.00 Årets möte för gamla och nya medlemmar i IFAS.

10.00 - 10.30 Fika

10.30 - 12.15 MÄN: Alán Ali. Hedersrelaterat våld.

12.15- 13.00 LUNCH

13.00 - 14.30 Mehrdad Darvispour, Mälardalens högskola. Nyanlända barn och ungdomars inkludering i samhället.

14.30 - 15.00 Avslutning, utvärdering. FIKA


Konferensavgift 2019 var:

2600:- för den som anmälde sig som medlem senast 2019 05 31 


3300:- för icke medlem


Konferensavgiften betalas in på pg 116 5997-6. Uppge namn, arbetsplats vid inbetalning och skicka mail om anmälan, enbart inbetalning gäller ej som anmälan. Anmälningar till konferensen är bindande efter 2019 09 25.


OBS! Uppge eventuell special kost t.ex allergier, vegetarian +- fisk vid anmälan.


Anmälan görs till Vida Anne Torelöv mailadress; vidaanne.torelov@regionsormland.se  eller Björn Nygren mailadress: bjorn.nygren@regiongavleborg.se 


Om ni önskar faktura för konferensen, uppger ni faktureringsadress.

Antal platser: Max 50  


Organisationsnummer 802436-0219


Kontakt: Elisabet Olsson mobil 070 23 24 308 Mail: elisabet.olsson2@regionkalmar.seVälkommen att bli medlem i IFAS!


Årsavgiften är 100:-/person/år. Insätts på pg 1165997-6 talongen märkes med namn, adress och arbetsplats. Maila när du gör din inbetalning: bjorn.nygren@regiongavleborg.se eller elisabet.olsson2@regionkalmar.se