AktuelltIFAS

Intresseföreningen för asylsjukvård

Tema för IFAS konferens 2019:

Hälsans påverkan på Integrationen.


          På :  - Norra Latin, Musiksalen Drottninggatan 71 b Stockholm


Fastställt: Årets möte för medlem i IFAS 2019 10 11 kl. 08.30


2019 års konferens kommer bland annat innehålla detta:


Så här blir det preliminära tiderna för program 10 oktober

08.30 Välkomna och presentation

08.45 - 10.15 Läkare utan gränsers arbete; Premigration

10.15 - 10.30 Fika

10.30 - 11.30 UNCHR kommer och berättar om kvotflyktingar/vidarebosättning, Caroline Bach

11.30-12.00 Kommunens ansvar vid vidarebosättning och anvisning, Tove Eriksson från Österåker

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.30 Röda Korsets Högskola; "Föräldraskap och föräldrastöd för familjer som flytt till ett annat land - Kunskapssammanställning baserad på två litteraturöversikter" Erika Sigvardsdotter, Vanna Nordling och Josefin Klöfvermark.

14.30 - 15.00 FIKA

15.00 - 16.30 Presentation av varandra.Erfarenhetsutbyte , provtagning på barn(Region Kalmar). Implementering av barnkonventionen i Hälsoundersökningen (Region Sörmland). Är det något ämne som du som deltagare vill bidra med?


18.30 Gemensam aktivitet med middag. Gute köttrestaurang, grill o bistro.


Temadiskussion ; Hur arbetar vi vidare för jämlik hälsa för asylsökande och nyanlända migranter?

Dela erfarenheter av samverkan mellan myndigheter.


Program 11 oktober

08.30 - 10.00 Årets möte för gamla och nya medlemmar i IFAS.

10.00 - 10.30 Fika

10.30 - 12.15 MÄN: Alán Ali. Hedersrelaterat våld.

12.15- 13.00 LUNCH

13.00 - 14.30 Mehrdad Darvispour, Mälardalens högskola. Nyanlända barn och ungdomars inkludering i samhället.

14.30 - 15.00 Avslutning, utvärdering. FIKA


Konferensavgift 2019 är:

2600:- för den som anmält sig som medlem senast 2019 05 31 


3300:- för icke medlem


Konferensavgiften betalas in på pg 116 5997-6. Uppge namn, arbetsplats vid inbetalning och skicka mail om anmälan, enbart inbetalning gäller ej som anmälan. Anmälningar till konferensen är bindande efter 2019 09 25.


OBS! Uppge eventuell special kost t.ex allergier, vegetarian +- fisk vid anmälan.


Anmälan görs till Vida Anne Torelöv mailadress; vidaanne.torelov@regionsormland.se  eller Björn Nygren mailadress: bjorn.nygren@regiongavleborg.se 


Om ni önskar faktura för konferensen, uppger ni faktureringsadress.

Antal platser: Max 50  Sista anmälningsdag 2019 09 25 ev. tidigare om mer än 50 anmälda.


Organisationsnummer 802436-0219


Kontakt: Elisabet Olsson mobil 070 23 24 308 Mail: elisabet.olsson2@regionkalmar.seVälkommen att bli medlem i IFAS!


Årsavgiften är 100:-/person/år. Insätts på pg 1165997-6 talongen märkes med namn, adress och arbetsplats. Maila när du gör din inbetalning: bjorn.nygren@regiongavleborg.se eller elisabet.olsson2@regionkalmar.se